Απολίθωμα αρτιοδακτύλωνΜια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση, Science υποστηρίζει την άποψη ότι η Ασία ήταν η κεντρική περιοχή από την οποία προήλθε μία σημαντική ομάδα θηλαστικών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τα Πρωτεύοντα και δύο τάξεις των θηλαστικών, τα artiodactyls και τα perissodactyls και ίσως κάποιες άλλες

 

 

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση, Science υποστηρίζει την άποψη ότι η Ασία ήταν η κεντρική περιοχή από την οποία προήλθε μία σημαντική ομάδα θηλαστικών. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται τα Πρωτεύοντα και δύο τάξεις των θηλαστικών, τα artiodactyls (όπως τα ελάφια, οι αγελάδες, και τα πρόβατα) και τα perissodactyls (όπως τα άλογα, οι ρινόκεροι, και οι τάπιροι) και ίσως, κάποιες άλλες. Η μελέτη επίσης δείχνει ότι μία οικογένεια σαρκοφάγων θηλαστικών, τα Ηyaenodontids, εμφανίστηκε αρχικά στην Ασία και μετανάστευσε αργότερα στη Βόρεια Αμερική. "Αυτές οι ομάδες εξαπλώθηκαν στην Βόρεια Αμερική, λόγω της της θέρμανση του κλίματος που παρατηρήθηκε στο όριο μεταξύ Παλαιόκαινου και Ηώκαινου'', λέει ο υποψήφιος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Santa Cruz, Gabriel Bowen.

Απολίθωμα περισσοδάκτυλουΤα αποτελέσματα αυτά, είναι σύμφωνα με φυλογενετικές μελέτες που έχουν δείξει την Ασία ως κέντρο προέλευσης, για διάφορες σημαντικές ομάδες θηλαστικών. Μία απότομη αλλαγή, που προκάλεσε παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, επέφερε σημαντικές αλλαγές στην ζωή των φυτών και ζώων, κι είναι αυτό χαρακτήρισε τη μετάβαση από το Παλαιόκαινο στο Ηώκαινο, πριν από περίπου 55 εκατομμύρια χρόνια.

''Η μελέτη επιτρέπει στους Παλαιοντολόγους να συγκρίνουν για πρώτη φορά, διάφορα απολιθώματα της Ασίας, της Ευρώπης, και Βόρειας Αμερικής για αυτήν την δραματική περίοδο στη γήινη ιστορία'', λέει ο Paul Koch, Επίκουρος Καθηγητής, του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Santa Cruz. Και συνεχίζει: ''τώρα μπορούμε να διαπιστώσουμε τι συνέβαινε στην Ασία, ενώ ταυτόχρονα στην Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, πραγματοποιοούνταν δραματικές αλλαγές στην πανίδα τους''.

Οι Koch και Bowen εργάστηκαν μαζί με τον William Clyde του Πανεπιστημίου του New Hampshire, σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας με την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών του Ιδρύματος της Παλαιοντολογίας και Παλαιοανθρωπολογίας (IVPP) των Σπονδυλωτών, υπό την επιτήρηση του Suyin Ting, του Πανεπιστημίου της Louisiana. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων, όπως, ανάλυση ισοτόπων και μαγνητικών δεικτών, για να τοποθετήσουν σε χρονολογική ακολουθία τα διάφορα απολιθώματα από την Κίνα, που θα μπορούσαν να συγκριθούν με παρόμοιες ακολουθίες της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης.

Είναι μία σπάνια περίπτωση στην μελέτη των απολιθωμάτων, όπου μπορούμε να να ξεκινήσουμε από ένα σημείο μέσα στον χρόνο και να καταγράψουμε τη διανομή των ομάδων, των ζώων, σε διάφορες ηπείρους, λέει ο Bowen.

Τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορούσαν τους hyaenodontid creodonts, μια ομάδα αρπακτικών, που μοιάζουν με τα σκυλιά, τα οποία ήταν σαφώς παρόντα στην Ασία προτού να εμφανιστούν στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική. Τα hyaenodontids ήταν τα κυρίαρχα αρπακτικά ζώα κατά το Ηώκαινο, με μεγάλη ποικιλία στο μέγεθος. Σήμερα έχουν εκλείψει και αντικατασταθεί από τα σύγχρονα σαρκοφάγα.